Slajder oferta

twitter
linkedin

Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

29 stycznia 2024 r. Zarząd KGL S.A. przyjął uchwałą Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030. Dokument jest odpowiedzią na stojące przed naszą Spółką wyzwania związane z transformacją gospodarki ku gospodarce zrównoważonej.

 

Tworzymy czyste jutro

Strategia Zrównoważonego Rozwoju „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030 wskazuje ambicje i cele, jakie stawia sobie KGL S.A. w zakresie:

  • projektowania i wytwarzania opakowań zgodnie z logiką gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
  • redukcji śladu węglowego i dbałości o ograniczanie oddziaływania na środowisko naturalne,
  • troski o bezpieczeństwo konsumentów,
  • zatrudniania i bezpieczeństwa pracowników,
  • relacji ze społecznościami lokalnymi i społecznego zaangażowania.

Adresuje ona kwestie kluczowe z punktu widzenia wdrażanych regulacji Unii Europejskiej oraz oczekiwania rynków kapitałowych, będące ich pochodną. Tworzy strukturę celów i ich mierników na poszczególne lata dla wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, istotnych z punktu widzenia wpływu na otoczenie.

Ustanowienie wspomnianych celów, pozwoli KGL S.A. nie tylko na sprawne wdrożenie unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, wynikających z dyrektywy CSRD, ale też efektywne komunikowanie wyników odbiorcom tych sprawozdań – podkreśla Krzysztof Gromkowski, Prezes Zarządu KGL S.A. i dodaje: – Zachęcam wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się ze Strategią „Tworzymy Czyste Jutro”, a także do lektury kolejnych raportów ESG, które będą publicznie prezentować postępy w jej wdrażaniu.

 

Interdyscyplinarny Zespół ds. ESG

29 stycznia br. spółka KGL S.A. powołała również do życia Zespół ds. ESG, w której skład weszli:

  • przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący,
  • kluczowi menedżerowi, odpowiedzialni za obszary istotne z punktu widzenia ESG.

Zespół ds. ESG będzie platformą, która pozwoli na interdyscyplinarną dyskusję o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju, a także miejscem efektywnego wypracowywania rozwiązań, angażujących różne jednostki organizacyjne. Wyniki ESG będą też okresowo omawiane zarówno podczas posiedzeń Zarządu, jak i Rady Nadzorczej.

Osoby, które weszły w skład Zespołu ds. ESG, były bezpośrednio zaangażowane w opracowywanie i konsultowanie projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju, co dowiodło efektywności takiego rozwiązania i stało się przesłanką do jego utworzenia.

 

Pobierz: Strategia Zrównoważonego Rozwoju KGL S.A. „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030