KGL O NAS PROFILOWE 13

twitter
linkedin

Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

TYTUŁ PROJEKTU

Prace badawcze w zakresie opracowania bezodpadowej technologii produkcji spienionej folii poliestrowej (PET) wykonanej w 100% z recyklatu do wytwarzania opakowań termoodpornych z przeznaczeniem dla sektora przemysłu spożywczego

CEL PROJEKTU

Przeprowadzenie badań w celu opracowania receptury poliestrowej folii spienionej wdrożenie technologii jej produkcji w 100% z recyklatów oraz wytworzenie opakowań termoodpornych CPET do bezpośredniego kontaktu z żywnością

BENEFICJENT

Marcato Sp z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU

12 504 802,30 PLN

DOFINANSOWANIE

5 597 291,57 PLN

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania receptury poliestrowej folii spienionej pochodzącej w 100% z recyklatów i odpadów poprodukcyjnych wraz z technologią jej wytworzenia. Opracowana folia będzie służyła do produkcji opakowań barierowych przeznaczonych dla branży spożywczej do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Cechą charakterystyczną powstałego na bazie opracowanej folii opakowania będzie termoodporność do 200°C oraz 100% recyklowalność.

Poprawa własności przetwórczych i użytkowych surowców pochodzących z recyklingu zostanie osiągnięta poprzez zwiększenie lepkości i uzyskanie wymaganej czystości na drodze polikondensacji w stanie stałym oraz dekontaminacji. Podniesienie stopnia krystaliczności w procesie termoformowania spowoduje natomiast, że uzyskane opakowania CPET będą charakteryzowały się podwyższoną odpornością termiczną w porównaniu do obecnej termoodporności folii z amorficznego PET w zakresie od 60 do 70°C. Opracowana receptura zostanie poddana procesowi spieniania, co wiąże się z pozyskaniem know how i w tym obszarze. Tym samym realizacja projektu oznacza pozyskanie nowej wiedzy w zakresie opracowywania receptur i technologii wytwarzania poliestrowych folii spienionych i opakowań termoodpornych z tych folii.

Projekt zostanie zrealizowany w 27 miesięcy w ramach 3 etapów. Celem badań pierwszego etapu jest pozyskanie nowej wiedzy w zakresie zwiększania lepkości, poziomu krystaliczności oraz procesu spieniania PET. Badania te prowadzone będą we współpracy z jednostkami naukowymi w ich laboratoriach oraz w laboratorium Marcato. Efekty badań posłużą w późniejszym etapie opracowaniu modelowych receptur folii służących do wytworzenia opakowań termoodpornych do kontaktu z żywnością wytworzonych w 100% z recyklatu. Prace wykonywane w tym etapie związane będą z testowaniem opracowanych rozwiązań i mają na celu weryfikację opracowanych wcześniej parametrów. Etap trzeci zakłada wykonanie prototypów folii poliestrowej spienionej i niespienionej otrzymanej z surowców zawracanych i otrzymanie z nich prototypowych opakowań oraz demonstracja serii opakowań CPET i ostatecznej formy technologii. Do realizacji projektu został powołany zespół składający się z własnych pracowników spółki oraz wybranych podwykonawców merytorycznych.

Opracowane rozwiązanie zostanie wdrożone do produkcji w działalności gospodarczej Marcato, a następnie wprowadzone na rynek jako opakowanie o wysokim potencjale rynkowym. Głównym nabywcą opakowań wykonanych na bazie opracowanej folii spienionej będą firmy sektora spożywczego – „fresh food” oraz producenci dań gotowych, ze względu na uzyskaną wysoką barierowość monofolii oraz termoodporność do 200°C.

Rezultat projektu jest innowacją i umożliwi rozwiązanie ważnego problemu środowiskowego w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i wpisuje się w założenia polityki UE w zakresie zmniejszenia ilości składowania odpadów poprzez ich recykling i ponowne użycie. Planowane rozwiązanie będzie miało wszystkie cechy produkcji bezodpadowej i zmniejszy materiałochłonność produkcji.

Tym samym projekt dotyczy w całości 11 KIS w obszarze: MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW (M.IN. PRODUKCJA BEZODPADOWA LUB NISKOODPADOWA).

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Jesteś zainteresowany naszymi tworzywami?
Masz pytania dotyczące konkretnego produktu?
A może szukasz niestandardowego rozwiązania? Zachęcamy do kontaktu – wspólnie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

(+48) 22 321 30 00   |   info@kgl.pl