KGL O NAS PROFILOWE 13

twitter
linkedin

Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

TYTUŁ PROJEKTU

Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos

CEL PROJEKTU

Przeprowadzenie badań zmierzających do opracowania receptury polipropylenowej folii spienionej z recyklatów oraz wytworzenie z jej wykorzystaniem termoformowanych opakowań do dań na wynos.

BENEFICJENT

Korporacja KGL S.A.

WARTOŚĆ PROJEKTU

9 012 466,30 zł

DOFINANSOWANIE

5 084 833,11 zł

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych i przedwrożeniowych zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania opakowaniowego z polipropylenowej folii spienionej (XPP) wykonanej w 100% z recyklatów oraz opracowanie z jej wykorzystaniem termoformowanych opakowań do dań na wynos. Cechą charakterystyczną powstałych na bazie polipropylenowej folii opakowań będzie zastąpienie polistyrenu polipropylenem z pokonsumenckich recyklatów oraz z recyklatów poprodukcyjnych.

Projekt zostanie zrealizowany w 30 miesięcy w ramach 4 etapów. Celem badań pierwszego etapu jest pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie wytłaczania folii spienionych na bazie polipropylenu pochodzącego z recyklingu z pokonsumeckich odpadów i recyklatów poprodukcyjnych do otrzymania modelowych opakowań do dań na wynos, np. menubox. W ramach etapu zbadana zostanie efektywność spieniania PP o różnych wskaźnikach szybkości płynięcia przy użyciu chemicznych, fizycznych oraz mieszanych poroforów. Opracowana zostanie receptura folii spienionej, odpowiednia homogenizacja jej składników, technologia efektywnego suszenia i przetworzenia niekompatybilnych składników oraz metoda modyfikacji folii dodatkami mineralnymi, których rola polegać będzie na nukleacji porów i zwiększaniu sztywności opakowań.

Efekty badań posłużą w kolejnym etapie opracowaniu nowego opakowania, modelowej formy jednogniazdowej oraz określeniu parametrów procesu termoformowania. Etap zakończy się demonstracją i testami modelu opakowania. Na wykonanych opakowaniach zostaną przeprowadzone badania ich własności wytrzymałościowych, termicznych, współczynnika przewodzenia ciepła, badania migracji i sensoryki na wybranych płynach modelowych.

Etap trzeci zakłada potwierdzenie założeń badawczych i umożliwi przejście z fazy modelowania do prototypownia. Celem będzie weryfikacja opracowanej technologii produkcji z wykorzystaniem wybranych receptur pozwalających zrealizować produkcję prototypowych folii i opakowań. Jednym z zagadnień na tym etapie będzie wypracowanie kilku prototypowych narzędzi do wytworzenia opakowań adekwatnych do wymagań różnych dań na wynos oraz sprawdzenie opracowanych wcześniej założeń na wielogniazdowych formach prototypowych. Na wykonanych produktach zostaną ponownie przeprowadzone testy i badania ich własności wytrzymałościowych, termicznych, współczynnika przewodzenia ciepła, badania migracji i sensoryki.

Po zakończeniu fazy badawczej, a więc po opracowaniu nowych opakowań do dań na wynos na bazie folii polipropylenowej, Beneficjent planuje przejść do realizacji fazy przygotowań do wdrożenia, która obejmować będzie ciąg działań zmierzających do wprowadzenia produktów na rynek. Realizacja fazy przygotowawczej do wdrożenia ma na celu potwierdzenie możliwości KGL do wykonania produkcji seryjnej nowych opakowań do dań na wynos wg opracowanych parametrów z wykorzystaniem posiadanego parku maszynowego. Opracowane rozwiązanie zostanie wdrożone do produkcji w działalności gospodarczej KGL, a następnie wprowadzone na rynek. Nabywcą opakowań wykonanych na bazie opracowanej folii spienionej będą restauracje, bary, firmy zajmujące się cateringiem dietetycznym, producenci dań gotowych.