KGL O NAS PROFILOWE 13

twitter
linkedin

Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

TYTUŁ PROJEKTU

Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie recyklatów poliestrów

CEL PROJEKTU

Przeprowadzenie badań zmierzających do opracowania receptury folii poliestrowej z recyklatów oraz wytworzenia z jej wykorzystaniem termoformowanych opakowań dla sektora przemysłu mleczarskiego

BENEFICJENT

Marcato Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU

15 186 677,94 zł

DOFINANSOWANIE

8 019 448,59 zł

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych zmierzających do opracowania poliestrowej folii spienionej o kontrolowanej barierowości, odporności chemicznej, odporności termicznej, niskiej przepuszczalności światła oraz opracowanie z jej wykorzystaniem termoformowanych opakowań dla przemysłu mleczarskiego. Cechą charakterystyczną powstałego opakowania będzie surowiec, z którego zostanie ono wykonane, czyli poliester pochodzący z recyklingu i który będzie alternatywą dla powszechnie stosowanego polistyrenu i polipropylenu.

Projekt zostanie zrealizowany w 36 miesięcy w ramach 4 etapów. Celem badań pierwszego etapu jest pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie wytłaczania folii spienionych na bazie poliestru pochodzącego z recyklingu, również recyklingu materiałów warstwowych (czyli odpadów trudnorecyklowalnych). Prace w ramach etapu zakładają opracowanie receptury folii, odpowiedniej homogenizacji składników, technologii efektywnego suszenia i przetworzenia (m.in. spienianie) niekompatybilnych składników oraz metod modyfikacji folii na drodze koekstruzji i laminacji z innymi materiałami. Dzięki temu ograniczy się migrację związków małocząsteczkowych poprzez zwiększenie odporności PET, np. na tłuszcze, zwiększy się odporność termiczną PET, co umożliwi napełnianie opakowań gorącymi produktami.

Efekty badań posłużą w kolejnym etapie opracowaniu nowego opakowania, modelowej formy jednogniazdowej oraz określeniu parametrów procesu termoformowania. Etap zakończy się demonstracją i testami modelu opakowania. Na wykonanych opakowaniach zostaną przeprowadzone badania ich własności wytrzymałościowych, barierowych, termicznych, lepkości, gęstości, badania migracji i sensoryki na wybranych płynach modelowych.

Etap trzeci zakłada potwierdzenie założeń badawczych i umożliwi przejście z fazy modelowania do prototypownia. Celem będzie weryfikacja i ewaluacja opracowanej technologii produkcji z wykorzystaniem wybranych receptur pozwalających zrealizować produkcję prototypowych folii i opakowań. Jednym z zagadnień na tym etapie będzie wypracowanie kilku prototypowych narzędzi do wytworzenia opakowań adekwatnych do wymagań różnych produktów z rynku mleczarskiego oraz sprawdzenie opracowanych wcześniej założeń na wielogniazdowych formach prototypowych. Na wykonanych produktach zostaną ponownie przeprowadzone testy i badania ich własności wytrzymałościowych, barierowych, termicznych, lepkości, gęstości, badania migracji i sensoryki. Jednym z zagadnień na tym etapie będzie wypracowanie systemów zamykania oraz zadruku opakowań poliestrowych, a następnie określenie oddziaływania opakowania na gotowy produkt mleczny.

Po zakończeniu fazy badawczej, a więc po opracowaniu nowego opakowania dla branży mleczarskiej na bazie poliestru, Beneficjent planuje przejść do realizacji fazy przygotowań do wdrożenia, która obejmować będzie ciąg działań zmierzających do wprowadzenia produktu na rynek. Realizacja fazy przygotowawczej do wdrożenia ma na celu potwierdzenie możliwości Marcato do wykonania produkcji seryjnej nowego opakowania dla branży mleczarskiej wg opracowanych parametrów z wykorzystaniem posiadanego parku maszynowego.

Opracowane rozwiązanie zostanie wdrożone do produkcji w działalności gospodarczej Marcato, a następnie wprowadzone na rynek, jako opakowanie o wysokim potencjale rynkowym. Nabywcą opakowań wykonanych na bazie opracowanej folii spienionej będą firmy sektora spożywczego branży mleczarskiej. Ze względu na poprawioną barierowość opakowania względem rozwiązań dostępnych na rynku, projekt ma również szansę przyczynić się do ograniczenia marnotrawienia produktów spożywczych.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Jesteś zainteresowany naszymi tworzywami?
Masz pytania dotyczące konkretnego produktu?
A może szukasz niestandardowego rozwiązania? Zachęcamy do kontaktu – wspólnie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

(+48) 22 321 30 00   |   info@kgl.pl