twitter
linkedin

Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030, która została przyjęta uchwałą przez Zarząd KGL S.A. 29 stycznia br.

Dokument jest odpowiedzią na wyzwania związane z transformacją gospodarki ku gospodarce zrównoważonej. Wskazuje ambicje i cele, jakie stawia sobie Spółka w zakresie:

  • projektowania i wytwarzania opakowań zgodnie z logiką gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • redukcji śladu węglowego i dbałości o ograniczanie oddziaływania na środowisko naturalne,
  • troski o bezpieczeństwo konsumentów,
  • zatrudniania i bezpieczeństwa pracowników,
  • relacji ze społecznościami lokalnymi i społecznego zaangażowania.

Adresuje ona kwestie kluczowe z punktu widzenia wdrażanych regulacji Unii Europejskiej oraz oczekiwania rynków kapitałowych, będące ich pochodną. Tworzy strukturę celów i ich mierników na poszczególne lata dla wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, istotnych z punktu widzenia wpływu na otoczenie. Ustanowienie wspomnianych celów, pozwoli KGL S.A. nie tylko na sprawne wdrożenie unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, wynikających z dyrektywy CSRD, ale też efektywne komunikowanie wyników odbiorcom tych sprawozdań.

W tym samym czasie Spółka powołała do życia interdyscyplinarny Zespół ds. ESG, w którego skład weszli:

  • przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący,
  • kluczowi menedżerowi, odpowiedzialni za obszary istotne z punktu widzenia ESG.

Zespół ds. ESG stać się ma platformą, która pozwoli na interdyscyplinarną dyskusję o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju, a także miejscem efektywnego wypracowywania rozwiązań, angażujących różne jednostki organizacyjne. Wyniki ESG będą też okresowo omawiane tak podczas posiedzeń Zarządu, jak i Rady Nadzorczej. Osoby, które weszły w skład Zespołu ds. ESG, były bezpośrednio zaangażowane w opracowywanie i konsultowanie projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030, co dowiodło efektywności takiego rozwiązania i stało się przesłanką do utworzenia Zespołu ds. ESG.

 

Zachęcamy do lektury załączonej Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030, a także kolejnych raportów ESG, które będą publicznie prezentować postępy w jej wdrażaniu.

Zapoznaj się z naszą Strategią Zrównoważonego Rozwoju KGL S.A.:

Czyste jutro