Slajder oferta

twitter
linkedin

Wypełnianie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym nie będzie możliwe nie tylko bez sumiennej segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania, ale również bez odpowiednio do tego zaprojektowanych i wykonanych opakowań. Opracowanie nowoczesnych opakowań o mniejszym wpływie na środowisko możliwe jest dzięki tzw. ekoprojektowaniu.

 

Czym jest ekoprojektowanie?

Zgodnie z normą PKN-ISO/TR 14062:2004 ekoprojektowanie oznacza „włączenie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu”. Takie działanie ma na celu uzupełnienie elementów standardowego procesu projektowania, jak np. ergonomia, funkcjonalność, bezpieczeństwo, parametry kosztowe czy wytrzymałościowe, o ocenę oddziaływania opakowania na środowisko oraz perspektywę jego całego cyklu życia*. Nowe podejście do projektowania opakowań, Unia Europejska kilka lat temu uznała za jedno z narzędzi do walki z nadmierną liczbą odpadów w środowisku. W związku z tym ecodesign wpisano jako jeden z celów do wypełnienia w ramach następujących regulacji prawnych:

  • Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (publikacja: styczeń 2018 r.),
  • pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (implementacja: 07.2019 r.),
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko Single-use plastic directive (przyjęcie: maj 2019 r.)

 

Zalety ecodesign

Ekoprojektowanie niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla producentów opakowań, ich klientów, jak i konsumentów. Wśród nich możemy wymienić m.in.: obniżenie kosztów produkcyjnych, transportowych i eksploatacyjnych, redukcja masy generowanych odpadów, sprostanie wymogom regulacyjnym, sprostanie rosnącym wymaganiom konsumentów, pobudzenie innowacji, zoptymalizowanie procesów produkcyjnych, pobudzenie popytu i wzrost podaży na produkty zapakowane w sposób ekologiczny.

Jednak najwięcej na stosowaniu ecodesign zyska nasza planeta. Nie dość, że zmniejszy się liczba odpadów zalegających na składowiskach, to dodatkowo nastąpi obniżenie śladu węglowego i emisji gazów cieplarnianych.

 

Ekoprojektowanie w KGL

KGL, jako producent opakowań z tworzyw sztucznych, uczestniczący czynnie w tworzeniu gospodarki cyrkularnej, w swojej działalności wykorzystuje dobre praktyki ecodesign. W ramach ekoprojektowania m.in.:

  • zredukowano masę oferowanych opakowań. Było to możliwe dzięki opracowaniu w ramach procesu badawczo-rozwojowego materiałów spienionych. Na dzień dzisiejszy spienianiu poddawane są poliestry (PET) oraz tworzywa biodegradowalne (PLA).
  • do produkcji opakowań zaczęto wykorzystywać recyklaty i surowce odnawialne. Spółka skutecznie wprowadziła do oferty produktowej opakowania z surowców biodegradowalnych (PLA) i recyklatów. Co istotne, KGL posiada specjalistyczną wieżę SSP służącą do dekontaminacji surowca pochodzącego z recyklingu (rPET), dzięki czemu może być on zastosowany do produkcji opakowań dla branży spożywczej.
  • rozpoczęto stosowanie jednorodnych materiałów do produkcji opakowań, folii i tacek. Dzięki temu produkty te znacznie bardziej nadają się do recyklingu niż ich odpowiedniki złożone z wielu materiałów. Obecnie spółka opracowuje technologię produkcji folii monomateriałowej z poliestrów, która jest zdatna do pełnego recyklingu i doskonale nadaje się na termoformowalne opakowania MAP i do pakowania próżniowego.

Nad wypełnianiem założeń GOZ czuwa Centrum Badawczo-Rozwojowe spółki, które projektuje opakowania i nowe, innowacyjne rozwiązania materiałowe z myślą o efektywniejszym recyklingu.

* „Poradnik przedsiębiorcy: Ekoprojektowanie opakowań”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2019 r.