Slajder oferta

twitter
linkedin

Czy plastik to obecnie najbardziej pożądany materiał do produkcji opakowań dla żywności? Co zrobić, aby opakowanie z tworzywa sztucznego było jeszcze bardziej „eko”? O zaletach i sposobach wykorzystania plastiku - mówi Adam Skibiński, Dyrektor Sprzedaży w KGL S.A.

 

W 1992 r. na polskim rynku rozpoczęła działalność KORPORACJA KGL, której głównym zadaniem była nie tylko dystrybucja tworzyw termoplastycznych, ale również produkcja pojemników z tworzyw sztucznych. Dziś, przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną funkcjonującą pod nazwą KGL S.A., która zajmuje się dystrybucją granulatów polimerów, wytwarzaniem narzędzi produkcyjnych (form) do maszyn termoformujących i wtryskarek, produkcją folii i opakowań z plastiku. W ciągu ostatnich 30 lat stali się Państwo ekspertami w swojej dziedzinie. Jak bardzo przyjazna środowisku naturalnemu jest aktualna oferta opakowań z tworzyw sztucznych od KGL?

Na przestrzeni 30 lat staraliśmy się maksymalnie zwiększać neutralność ekologiczną prowadzonej przez nas działalności. Aby móc wytwarzać jak najbardziej przyjazne środowisku naturalnemu opakowania z tworzyw sztucznych, w 2018 r. w Rzakcie otworzyliśmy Centrum Badań i Rozwoju. Nasza spółka regularnie inwestuje w innowacyjne projekty. W ramach CBR ulepszamy istniejące konstrukcje opakowań i wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne. Eko-opakowania wytworzone z opracowanych materiałów sprawdzają się przemysłowo w wielu branżach.

Spośród prowadzonych w Centrum projektów na szczególną uwagę zasługują m.in. opakowania spienione (niższa waga, niższy udział polimeru) czy wykonane w pełni, bądź częściowo z recyklatu pochodzącego z rynku wtórnego. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że celem KGL jest oferowanie opakowań, które nadają się w pełni do recyklingu. Liczba projektów, jakie spełniają te założenia, systematycznie rośnie. Przewiduję, że w kolejnych latach trend ten umocni się jeszcze bardziej. 

 

Skąd u Pana taki wniosek?

Aby podkreślić proekologiczny kierunek funkcjonowania naszej spółki, na początku 2021 r. przyjęliśmy nową strategię rozwoju na lata 2021–2025. W dokumencie założono zwiększenie aktywności w produkcję opartą o zasady zrównoważonego rozwoju. Tym samym do celów strategicznych KGL S.A. zaliczyliśmy stosowanie rozwiązań ułatwiających recykling produkowanych opakowań, a także dalszy wzrost presji na ochronę środowiska, zwiększenie udziału surowców wtórnych (recyklatów) w produkcji.

Dodatkowym bodźcem stało się zapotrzebowanie rynku. Od dłuższego czasu nie ma tygodnia, aby nie kierowano do naszego zespołu zapytań o zastąpienie obecnego opakowania innym, bardziej „eko”. 

 

Czyli możemy uznać, że wykorzystywanie tworzyw sztucznych w produkcji opakowań to dobry kierunek?

Oczywiście, że tak. W końcu nie bez powodu XXI wiek nazwano Erą Plastiku, a materiał ten obecny jest w każdej dziedzinie naszego życia. Wynika to z właściwości polimerów, które pozwalają stosować je praktycznie przez cały przemysł do każdego projektu, w tym m.in. do wytwarzania wszelkiego rodzaju opakowań. 

 

Skąd więc taka popularność tworzyw sztucznych w produkcji opakowań dla żywności?

Do głównych zalet opakowań z plastiku, w porównaniu do ich odpowiedników z metalu, papieru czy szkła, możemy zaliczyć wytrzymałość mechaniczną i lekkość. Już tylko te dwie cechy pozwalają ograniczyć straty żywności wynikające ze złego transportowania lub przechowywania produktów spożywczych. Wpływają one również na zmniejszenie śladu węglowego opakowań z polimerów. 

 

Ograniczenie śladu węglowego w dzisiejszych czasach rzeczywiście jest bardzo istotne. Widać to po licznie wprowadzanych regulacjach mających za zadanie dekarbonizację gospodarki UE i Polski.

Jak wynika z opublikowanego w lipcu 2011 r. raportu Denkstatt „Wpływ opakowań z tworzyw sztucznych na zużycie energii oraz na emisję gazów cieplarnianych w Europie z uwzględnieniem całego cyklu życia”, stosowanie opakowań z tworzyw sztucznych odpowiada za zaledwie 0,6% średniego śladu węglowego generowanego przez jednego konsumenta na terenie Europy. Polimery pozwalają również ograniczyć emisję gazów cieplarnianych będącą rezultatem strat żywności wynikających z ich złego przechowywania.

Nie zapominajmy, że jednym ze sposobów na ograniczenie śladu węglowego jest wdrażanie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Przeważająca część opakowań polimerowych, zwłaszcza tych w branży spożywczej, może pracować w obiegu zamkniętym w roli surowica wtórnego. Tym samym jako społeczeństwo powinniśmy pilnie zaprzestać traktowania ich jako odpady! 

 

Aktualnosci 13 07 2022 il 2

 

Co musimy zrobić, aby tak nie było?

Bądźmy odpowiedzialni społecznie. Kupujmy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Gdy już nabędziemy produkty wykonane z tworzyw sztucznych, jak np. opakowania, wydłużajmy ich cykl życia, stosując założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Oznacza to m.in. segregację i recykling. Dobrze zaprojektowane i wdrożone przemysłowo opakowanie ułatwi nam ten proces.

Dzięki recyklingowi tworzyw sztucznych Polska może nie tylko zaoszczędzić surowce i poprawić stan środowiska naturalnego. Może również podnieść swoją konkurencyjność i stworzyć nowe miejsca pracy. 

 

W jaki sposób w KGL S.A. powstają opakowania „eko”, które nie tyko pochodzą z tworzyw z recyklingu, ale również nadają się do ponownego przetworzenia?

W naszej pracy stosujemy dobre praktyki ekoprojektowania. Oznacza to, po pierwsze, dobrą konstrukcję, pozwalającą na zastosowanie optymalnej wagi, tzn. takiej, która spełni oczekiwania odbiorcy pod kątem jakości i bezpieczeństwa opakowania, a po drugie – odpowiednio dobraną wersję materiałową. Aby w przyszłości zbiórka i segregacja odpadów przyniosły faktyczne rezultaty, przedstawione założenia uwzględniamy już na etapie projektowania naszych opakowań. Dzięki temu nasza oferta jest optymalna dla odbiorcy i środowiska. 

 

Aktualnosci 13 07 2022 il 1

 

Czy stosowany przez KGL w produkcji surowiec wtórny nadaje się do kontaktu z żywnością?

Już od lat wykorzystujemy rPET do wytwarzania struktur wielowarstwowych, jednak dopiero od momentu uzyskania pozytywnej opinii EFSA produkujemy folie i opakowania wykonane w 100% z rPET. Produkcja wyrobów ze 100% rPET do kontaktu z żywnością możliwa jest dzięki wykorzystaniu technologii SSP, która zapewnia należytą dekontaminację materiału z recyklingu i czyni go w pełni bezpiecznym. 

 

Jakie branże z sektora spożywczego najbardziej zainteresowane są eko-opakowaniami z Państwa asortymentu?

Obecnie największe zainteresowanie opakowaniami ekologicznymi widzimy w branży mięsnej i gastronomicznej. Oferowane przez nas rozwiązania pomagają dostawcom żywności dbać o środowisko i umożliwiają wypełnienie rygorystycznych standardów jakościowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zapakowanej w nie żywności. Eko-opakowania wpływają również korzystnie na budżet firmowy. Stale rosnąca świadomość społeczeństwa w kwestiach związanych z ochroną środowiska powoduje, że klienci końcowi chętniej sięgają po produkty spożywcze w opakowaniach z recyklatów, które będą mogli bez problemu posegregować, aby dać im drugie życie.

Podkreślę w tym miejscu, że tylko działając razem, producenci opakowań, żywności i konsumenci będą mogli w pełni zamknąć cykl życia produktów z plastiku, wpływając na zmniejszenie śladu węglowego i marnotrawstwa żywności, tym samym poprawiając stan środowiska naturalnego.