Slajder oferta

twitter
linkedin

„Powinniśmy dążyć do poszerzenia strumienia recyklatów właśnie o recyklaty z odpadów opakowaniowych z pozostałych 16 grup” – wskazała Dyrektor Anita Frydrych podczas I Konferencji Urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego.

 

Czynny udział KGL w Polskim Pakcie Plastikowym

Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych w KGL S.A., wzięła udział w I Konferencji Urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego (16 września 2021 r.). Jako członek Komitetu Sterującego PPP, skomentowała wyniki raportu będącego pierwszą publikacją określającą poziom wyjścia sześciu Celów Paktu. W swojej wypowiedzi odniosła się do trzech kluczowych zobowiązań, jakimi są:

  • Cel 1 – Identyfikacja i eliminacja nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.
  • Cel 3 – 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma się nadawać do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
  • Cel 4 – Zwiększenie udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.

 

Cel 1.

Z raportu przedstawionego przez Polski Pakt Plastikowy wynika, że 89% organizacji wprowadzających w Polsce opakowania do obrotu podjęło już działania mające na celu identyfikację opakowań problematycznych. To właśnie na tej danej, w pierwszej części swojej wypowiedzi, skupiła się Anita Frydrych. Prelegentka uważa, że jest to bardzo dobry wynik. Świadczy on przede wszystkim o tym, że członkami Paktu nie zostają przypadkowe firmy, lecz takie, które wiedzą, dlaczego chcą zaangażować się w tę inicjatywę i tym samym chcą czynnie realizować założone w ramach niej cele. Dyrektor podkreśliła, że KGL jako producent opakowań, doskonale zna się na technologii wytwarzania większości opakowań. Dzięki temu, spółka może o wiele łatwiej zidentyfikować opakowania problematyczne niż wprowadzający je na rynek.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jakie bariery napotykamy w trakcie produkcji konkretnych typów opakowań. Finalnie, utrudnienia te bardzo często przekładają się negatywnie na realizację założeń gospodarki obiegu zamkniętego – stwierdziła w rozmowie Anita Frydrych.

W trakcie swojej działalności, KGL zidentyfikowało m.in. następujące opakowania problematyczne:

  • opakowania zawierające barwniki z sadzą utrudniającą detekcję na sortowniach,
  • opakowania zawierające EVOH utrudniający przetwórstwo czystych tworzyw sztucznych,
  • poliestrowe opakowania z polietylenem, który utrudnia przetwarzanie czystego PET i finalnie wpływa na jakość otrzymywanych wyrobów.

Wskazane przez nas grupy opakowań problematycznych, zbieżne są z tymi wytypowanymi przez innych członków Paktu – podsumowała tę część wypowiedzi Dyrektor.

 

Cel 3.

Raport PPP wskazuje, że butelki PET są jedyną z 17 grup, która zgodnie z definicją Fundacji Ellen MacArthur jest poddawana recyklingowi, a poziom recyklingu wynosi dla niej min. 30%. Prelegentka ma nadzieję, że już w najbliższym czasie poziom recyklingu zostanie osiągnięty także dla innych materiałów, jak poliolefiny. Jaki według przedstawicielki KGL jest więc przepis na osiągnięcie Celu 3.?

Uważam, że powinniśmy dążyć do poszerzenia strumienia recyklatów właśnie o recyklaty z odpadów opakowaniowych z pozostałych 16 grup – powiedziała Anita Frydrych i dodała: – Pamiętajmy o tym, że osiągnięcie Celu 4., czyli zwiększenia zawartości surowców wtórnych w opakowaniach, nie jest możliwe bez pozyskania recyklatów, czy chociażby poprawy jakości tych, które już teraz dostępne są z surowców wtórnych pokonsumenckich.

Tym samym Anita Frydrych płynnie przeszła do omawiania Celu 4.

 

Cel 4.

W tej części prelegentka odniosła się do deklarowanej przez producentów opakowań na poziomie 6,28%, średniej zawartości surowców wtórnych pokonsumenckich w ich produktach.

Uważam, że ten wynik jest naprawdę bardzo niski – podsumowała Dyrektor przedstawione w raporcie dane.

W 2020 r. w produktach KGL średnia zawartość surowców wtórnych pokonsumenckich wynosiła 23%. Wartość ta jest obliczana na podstawie danych dostępnych dla różnych typów opakowań. I tak przykładowo, w przypadku opakowań z polipropylenu zawartość recyklatów wynosi 0%, a w przypadku opakowań z PET może być równa nawet 80% czy 100%.

Co istotne 23% to najniższa średnia zawartość recyklatów w opakowaniach od KGL w ostatnich trzech latach – mocno podkreśliła Anita Frydrych i wskazała przyczyny takiego stanu rzeczy: – Tak niski, jak na naszą spółkę, poziom był wynikiem zmiany upodobań naszych klientów, którzy zdecydowali się przejść z PET na polipropylen. Kolejnym z istotnych powodów był wzrost cen na rynku recyklatów.

 

Priorytety KGL na nadchodzący rok

Podczas rozmowy Dyrektor Anita Frydrych omówiła także wyzwania i priorytety KGL związane z realizacją założeń Paktu w nadchodzącym roku.

Rozwój KGL od wielu lat opiera się o maksymalizację użycia recyklatów. Aktualnie obawiamy się, że dojdziemy do takiego momentu, w którym na rynku zabraknie recyklatów albo dostęp do nich będzie bardzo ograniczony – rozpoczęła swoją wypowiedź przedstawicielka KGL. – Przyczyną takiej sytuacji może być np. chęć zamknięcia obrotu recyklatów z butelek PET tylko do produkcji tego typu opakowań przez ich producentów.

Dlatego, według Anity Frydrych, tak ważne jest poszerzenie strumienia surowców wtórnych pokonsumenckich o recyklaty z opakowań termoformowalnych. KGL chce, aby tego typu opakowania stały się elementem GOZ, nawet jeśli z ich przetworzenia miałyby powstawać wyroby o niższych wymaganiach.

Scenariusz trade-to-trade jest dla nas scenariuszem idealnym, ale nie wiemy, czy do końca możliwym – wskazała podczas dyskusji prelegentka. Jako KGL zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie w zakresie ekoprojektowania. Dzięki temu, już od dawna możemy zaoferować naszym klientom opakowania takie, jakich od nas oczekują.

W asortymencie KGL dostępne są opakowania recyklowalne, kopostowalne, monomateriałowe czy z zawartością recyklatów. Niestety, w Polsce opakowania są recyklowalne tylko pod kątem ich struktury materiałowej, natomiast nie są fizycznie poddawane recyklingowi.

Uważam, że przerwanie tego łańcucha wartości jest bardzo dużym problemem. W związku z tym rozszerzenie strumienia recyklatów surowców wtórnych pokonsumenckich będzie naszym priorytetem na nadchodzący rok – podsumowała tę część wypowiedzi Anita Frydrych.

 

Złota rada – edukacja konsumentów

Swoje wystąpienie Anita Frydrych zakończyła złotą radą dla rynku, która odniosła się do potrzeby edukacji konsumentów. Za niezwykle istotne przedstawicielka KGL uznała budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie poprawnej segregacji opadów.

Konsument musi poczuć, że to, co robi, ma sens i że bez niego realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym nie jest możliwa – zaapelowała Dyrektor. – Chcielibyśmy także, aby pamiętał, że ten odpad opakowaniowy, który trzyma w ręku i za chwilę wyrzuci do śmieci, tak naprawdę nie musi być odpadem. To cenny surowiec, z którego mogą być wytwarzane kolejne opakowania czy inne wyroby o niższych wymaganiach.

Ważne jest także uczenie, że tworzywa sztuczne powinno usuwać się z obiegu wszędzie tam, gdzie faktycznie są nadmiernie wykorzystywane, albo gdy istnieje możliwość wykorzystania w ich miejsce o wiele bardziej zrównoważonych odpowiedników.