Slajder oferta

twitter
linkedin

W lutym 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało spółce KGL S.A. dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln zł na realizację projektu „Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos”. W czerwcu i w lipcu 2021 r. zawarto pierwsze umowy na dostawę dwóch linii produkcyjnych: do regranulacji materiałów sypkich i do termoformowania.

 

Wzrastający popyt na nowoczesne opakowania do dań na wynos

Od początku 2020 r. na całym świecie widoczny jest gwałtowny wzrost zapotrzebowania na opakowania do posiłków na wynos. Popyt na tego typu produkty zwiększył się m.in. pod wpływem obostrzeń, jakie wprowadzano podczas trwającej epidemii COVID-19. Trend ten dostrzegany jest także i w Polsce.

Dotychczas jednym z częściej stosowanych materiałów do produkcji opakowań na wynos był EPS, powszechnie znany pod nazwą „styropian”. Jednak w lipcu br. czas spienionego polistyrenu dobiegł końca. Nowe wymagania regulacyjne Unii Europejskiej związane z ochroną środowiska, narzuciły na państwa członkowskie ograniczenie w obiegu ilości jednorazowych odpadów z tworzyw sztucznych, w tym właśnie opakowań z polistyrenu ekspandowanego. Na te zobowiązania nałożyło się jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu do 2030 r., jakim jest obowiązek produkcji opakowań z plastiku nadających się do recyklingu lub ponownego użycia.

Sukcesywne wypieranie z rynku niepożądanych opakowań stwarza miejsce dla innowacyjnych produktów – podkreśla Lech Skibiński, Wiceprezes KGL S.A., i dodaje: – Z tej szansy chce skorzystać KGL i już poczyniliśmy w tym kierunku odpowiednie działania.

 

Podpisano pierwsze umowy na dostawę linii

KGL S.A. na bieżąco obserwuje warunki i tendencje rynkowe związane nie tylko z aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniem branży restauracyjnej na opakowania z tworzyw sztucznych, ale również z ochroną środowiska naturalnego. W związku z wymaganymi prawnie zmianami i potrzebą innowacyjnych, ekologicznych opakowań, spółka rozpoczęła projekt „Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos”. Po otrzymaniu na początku tego roku dofinansowania z NCBR, KGL opublikował w II kwartale br. zapytania przetargowe – na dostawę linii do regranulacji materiałów sypkich i linii do termoformowania. Wyniki postępowań ogłoszono w czerwcu, a kilka tygodni późnij podpisano obie umowy zakupu urządzeń.

Nabycie maszyn stanowi istotny element realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Zakup może mieć także znaczący wpływ na przychody naszej spółki w przyszłych okresach – podsumowuje transakcję Wiceprezes Skibiński. – Nowe linie produkcyjne pozwolą nam wytwarzać opakowania z tworzyw sztucznych, które nie tylko odpowiedzą na potrzeby naszych klientów, ale także wpiszą się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Ponad 5 mln zł na nowoczesne rozwiązania

Jako najbardziej optymalną oceniono ofertę linii do regranulacji materiałów sypkich złożoną przez austriacką firmę Next Generation Recyclingmaschinen GmbH (Austria). Linię do termoformowania dostarczy natomiast WM Thermoforming Machines SA (Szwajcaria). Urządzenia będą kosztowały KGL odpowiednio ok. 0,6 mln euro (ok. 2,7 mln zł) i 0,61 mln euro (ok. 2,8 mln zł). Maszyny zostaną dostarczone spółce w IV kwartale 2021 r.

Oba projekty sfinansują środki własne KGL, leasing oraz częściowo dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” przyznane dla projektu: „Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos”.O projekcie

Projekt „Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos” ma na celu opracowanie innowacyjnego rozwiązania opakowaniowego z polipropylenowej folii spienionej (XPP) wykonanej w 100% z pokonsumenckich recyklatów oraz z recyklatów poprodukcyjnych. Materiał zostanie wykorzystany do produkcji termoformowanych opakowań do dań na wynos.

Projekt będzie trwał 30 miesięcy i jest złożony z 4 etapów.

 

Więcej informacji o projekcie: Projekt celowy 3 1.1.1 2020