Slajder oferta

twitter
linkedin

Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w obiegu jest niezbędne. KGL, mając na uwadze ochronę środowiska, ale też wprowadzane regulacje prawne, opracowuje nowoczesne rozwiązania, które zmienią podejście do plastiku. Dzięki nim stanie się on pożądanym w gospodarce surowcem.

 

Stały wzrost produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Rynek opakowań w Polsce oparł się pandemii i cały czas rośnie. W 2020 r. tempo wzrostu wyniosło 3–4% w porównaniu do 2019 r. Aktualnie wielkość rynku szacuje się na ponad 6 mln ton opakowań, a ich głównym odbiorcą jest branża spożywcza. Z danych opublikowanych w raporcie „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów” autorstwa SpotData dla Santander Bank Polska wynika, że w 2019 r. opakowania z tworzyw sztucznych stanowiły aż 40% wszystkich opakowań wyprodukowanych w Polsce. Wynik ten uplasował je na pierwszym miejscu w rankingu najczęściej stosowanych materiałów do produkcji opakowań. Tuż za plastikiem znalazł się papier (37%). Najrzadziej wykorzystywane są metale (12%) i szkło (10%). Podobne statystyki uzyskano, gdy porównano zużycie różnego typu surowców ze względu na sektor je stosujący. W przypadku branży spożywczej najchętniej używane są opakowania z tworzyw sztucznych. Jest to prawie połowa wszystkich dostępnych produktów.

 

Recykling najlepszym sposobem utylizacji odpadów

Wzrost zapotrzebowania na opakowania z tworzyw sztucznych wiąże się nieodłącznie z wytwarzaniem coraz większej ilości śmieci. W 2018 r. tylko w samej Unii Europejskiej zebrano 29,1 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. W podanej wartości zawiera się 17,8 mln ton opakowań plastikowych, które następnie poddano składowaniu (18,5%), recyklingowi (39,5%) i spalaniu z odzyskiem energii (42%) [1]. Najmniej ekologicznym, ale również i niebezpiecznym, sposobem przetwarzania plastikowych śmieci jest ich magazynowanie na wysypiskach. Aby móc zamknąć obieg tworzyw sztucznych i zadbać o środowisko, niezbędne jest więc odejście od takiego systemu gospodarki odpadami na rzecz recyklingu, a wyjątkowych sytuacjach – spalania [2].

Dlaczego recykling opakowaniowych odpadów z tworzy w sztucznych jest lepszą opcją niż ich spalanie czy składowanie? Dzięki niemu nie marnotrawimy surowca, który znakomicie nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Niski poziom recyklingu tworzyw sztucznych oznacza duże straty dla środowiska i gospodarki – komentuje Lech Skibiński, Wiceprezes KGL S.A.

 

Poziom odzysku jest wciąż za mały

Z danych udostępnionych przez Parlament Europejski wynika, że strata wartości opakowań z tworzyw sztucznych po krótkim okresie pierwszego wykorzystania wynosi aż 95% [3]. Biorąc pod uwagę prognozowane statystyki produkcji plastiku na świecie (w 2050 r. ma wynieść 34 mld ton [4]), tym bardziej staje się istotnym maksymalne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych (których w 2050 r. będzie 12 mld ton [4]).

Od 2006 r. w Unii Europejskiej ilość pokonsumenckich odpadów opakowaniowych z tworzyw poddanych recyklingowi wzrosła o 92% [1]. Regulatorzy chcą jeszcze bardziej zwiększyć poziom odzysku surowców. W tym celu, Dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zobowiązali państwa członkowskie do poddania do 2025 r. recyklingowi 50% odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. W 2030 r. poziom ten ma wynosić 55%. Obecnie w Polsce poziom ten jest o wiele niższy niż założony przez unijnego ustawodawcę.

 

Nowoczesne rozwiązania na rzecz ochrony środowiska

W KGL wiemy, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego. Widzimy też, jak przez spalanie czy składowanie marnotrawiony jest surowiec, jakim jest tworzywo sztuczne. Nie zgadzamy się na działania niezgodne z ideami gospodarki obiegu zamkniętego i w związku z tym od lat opracowujemy nowoczesne rozwiązania opakowaniowe – podkreśla Lech Skibiński. – Nasze propozycje nie tylko są bezpieczne dla otaczającego nas świata, ale też pomogą zaoszczędzić finanse wielu podmiotom gospodarczym i konsumentom.

W wyniku badań prowadzonych w Centrum Badawczo-Rozwojowym KGL S.A. zaprojektowano nowoczesne produkty, które już są dostępne w ofercie spółki. Ciekawą propozycją od KGL są opakowania dla przemysłu mleczarskiego wykonane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu (rPET) i nadające się w 100% do recyklingu. W odpowiedzi na potrzebę redukcji wagi opakowań z tworzyw sztucznych w CBR wypracowano spienione struktury materiałowe. Opakowania wytworzone ze spienionych poliestrów (PET) oraz tworzyw biodegradowalnych (PLA) nie tylko pomagają w ochronie środowiska, ale z powodzeniem konkurują cenowo z obecnie stosowanymi na rynku materiałami opakowaniowymi.

Produkty od KGL, przygotowane zgodnie z zasadami ekoprojektowania, stanowią znakomity sposób na zwiększenie poziomu recyklingu. Wszystkie działania naszej spółki mają na celu zmianę podejścia do zużytych opakowań w celu traktowania ich jako doskonały surowiec do dalszego wykorzystania produkcyjnego, a nie jedynie jako szkodliwego odpadu – podsumowuje Skibiński.

 

[1] „Tworzywa sztuczne – Fakty 2020”, Plastics Europe
[2] „Działania UE na rzecz rozwiązania problemu odpadów tworzyw sztucznych”, Przegląd nr 04, 2020
[3] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20181212STO21610/odpady-z-tworzyw-sztucznych-i-recykling-w-ue-fakty-i-liczby
[4] https://dzienniknaukowy.pl/planeta/wyprodukowalismy-ponad-8-mld-ton-plastiku-wiekszosc-trafila-smietnik