Slajder oferta

twitter
linkedin

Z roku na rok zapotrzebowanie na opakowania z tworzyw sztucznych, zwłaszcza te wykonane metodą termoformowania i przy użyciu recyklatów, systematycznie rośnie. Przedstawione w raporcie Grand View Research szacunkowe dane do 2028 roku dla rynku produktów opakowaniowych z plastiku wpisują się w oczekiwane rezultaty KGL S.A. z realizacji Strategii Spółki na lata 2021–2025.

 

Prognozy dla rynku opakowań z tworzyw sztucznych

348,08 mld dolarów to wartość, na jaką wyceniono wielkość światowego rynku opakowań z tworzyw sztucznych w 2020 roku. Z danych ujętych w raporcie firmy konsultingowej Grand View Research [1] wynika, że dla tego typu produktów roczna stopa wzrostu (CAGR) w latach 2021–2028 wyniesie 4,2%, co finalnie ma dać rynkowi w 2028 roku przychód 486,2 mld dolarów.

Agencja przyjrzała się również segmentowi opakowań termoformowanych. Przeprowadzona analiza [2] wykazała, że w ubiegłym roku miał on wartość 42,86 mld dolarów. Od 2021 do 2028 roku rynek będzie charakteryzowało średnie roczne tempo wzrostu na poziomie 5,2%. Oznacza to, że na koniec szacowanego okresu będzie wart 64,21 mld dolarów. Szybki wzrost segment technologii termoformowania zawdzięczać będzie rosnącemu zapotrzebowaniu na lekkie i cienkie, zrównoważone opakowania.

– Przedstawione w raportach dane są znakomitą informacją dla naszej spółki. Stabilny wzrost rynku to ciągłe zapotrzebowanie na produkty i usługi KGL – mówi Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych, KGL S.A. – Jako KGL specjalizujemy się w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych metodą termoformowania. Obecnie posiadamy 28 oddanych do użytku linii do termoformowania. Dodatkowo w ramach działalności zajmujemy się projektowaniem i budową form na maszyny termoformujące, a także świadczymy doradztwo techniczne w zakresie termoformowania.

 

Rośnie zapotrzebowanie na r-PET

Optymistycznie przedstawiają się także dane przygotowane przez Grand View Research [3] dla rynku tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. W 2019 roku w światowych przychodach rynku recyklatów wycenionych na 45,1 mld dolarów (założony CAGR od 2020 do 2027 roku to 5%, co daje 66,6 mld dolarów w 2027 roku) to właśnie segment opakowań miał największy udział – 37%. Biorąc pod uwagę dążenie Unii Europejskiej do wprowadzenia w państwach członkowskich założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (m.in. poprzez uchwalenie Europejskiego Zielonego Ładu), którego realizację umożliwi wykorzystywanie w produkcji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, zapotrzebowanie na tego typu materiał będzie stale rosło. Do wzrostów w popycie na r-PET i wykonane z niego opakowania na bieżąco przygotowuje się KGL S.A.

ilustracja 15 04 2021

– Jako przetwórca tworzyw sztucznych chcemy być istotną częścią zmian wprowadzanych na rynku opakowań z plastiku na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W związku z tym systematycznie zwiększamy udziału recyklatów (r-PET) w naszej produkcji. Docelowo w opakowaniach będziemy stosowali nawet 100% surowców wtórnych – podkreśla Anita Frydrych. – Dodatkowo do 2025 roku planujemy rozwinąć produkcję reglanulatów tak, aby stać się wszechstronnym przetwórcą tworzyw sztucznych na własne potrzeby i w celu dalszej dystrybucji. Takie dwutorowe podejście pozwala nam dostarczać zrównoważone rozwiązania do różnych grup odbiorców i ograniczyć wykorzystanie tzw. pierwotnych tworzyw sztucznych w obiegu.

 

Tab. Wielkość rynku opakowań tworzyw sztucznych i recylatów.

Rynek

Opakowania z tworzyw sztucznych [1]

Opakowania termoformowane [2]

Tworzywa sztuczne z recyklingu [3]

Wartość
wielkości rynku

w 2020 r.:

348,08 mld dolarów

w 2021 r.:

361,7 mld dolarów

w 2020 r.:

42,86 mld dolarów

w 2021 r.:

45,00 mld dolarów

w 2019 r.:

45,1 mld dolarów

w 2020 r.:

47,2 mld dolarów

Prognoza
przychodów

 

w 2028 r.:

486,2 mld dolarów

w 2028 r.:

64,21 mld dolarów

w 2027 r.:

66,6 mld dolarów

Tempo
wzrostu (CAGR)

od 2021 do 2028 r.:

4,2%

od 2021 do 2028 r.:

5,2%

od 2020 do 2027 r.:

5%

Źródło: Grand View Research

 

Czynniki wpływające na zwiększanie się rynku

Obecnie nie istnieje materiał, który mógłby zastąpić tworzywo sztuczne w każdej możliwej formie jego użycia. Od lat największy wpływ na popularność opakowań z tworzyw sztucznych mają przede wszystkim wykazywane przez nie właściwości technologiczne, jak elastyczność, lekkość czy wytrzymałość na trudne warunki, które pozwalają zachować pełną integralność produktów spożywczych. Tworzywo sztuczne, w porównaniu do swoich odpowiedników (np. metal czy szkło), charakteryzuje również niski koszt i doskonała drukowalność, przez co staje się ono bardzo dobrym materiałem opakowaniowym.

Wśród czynników mikroekonomicznych oddziałujących na wzrost zapotrzebowania na opakowania z tworzyw sztucznych można wymienić wszystkie te, które napędzają przemysł żywności pakowanej. Są to m.in.: rosnąca aktywność gospodarcza w krajach wschodzących, wzrost populacji, zmieniający się styl życia konsumentów i preferencji żywieniowych, czy rosnące zainteresowanie codziennymi zakupami świeżej żywności i produktów FMCG. Niemałe oddziaływanie na popyt ma coraz większa sprzedaż poprzez handel elektroniczny (zwłaszcza – wirtualnych dostawców żywności). Firmy e-commerce preferują lekkie i elastyczne rozwiązania opakowaniowe, aby obniżyć koszty transportu, a takie możliwości daje im właśnie opakowanie z plastiku. Powyżej wymienione trendy wzmocniła panującą od roku na świecie pandemia koronawirusa COVID-19.

– W dobie pandemii opakowania z tworzyw sztucznych odgrywają znaczącą rolę z perspektywy bezpiecznego zaopatrywania społeczeństwa w żywność. Od roku odnotowujemy wyraźny wzrost zapotrzebowania na wygodne, jednorazowe produkty opakowaniowe. Najbardziej popularnymi grupami są opakowania do mięsa, a także opakowania do dań gotowych i dań na wynos – wskazuje Anita Frydrych i dodaje: – Obecnie, dostarczając na rynek opakowania wykonane w 100% z recyklatów dbamy przede wszystkim o zdrowie środowiska naturalnego i ta wartość stanowi misję KGL S.A. i motywuje nas do prowadzenia jak najbardziej zrównoważonej produkcji.

[1] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/plastic-packaging-market
[2] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/thermoform-packaging-market
[3] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/recycled-plastics-market