Slajder oferta

twitter
linkedin

Korporacja KGL, producent opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych, będąc przedsiębiorstwem innowacyjnym i odpowiedzialnym społecznie, 10 września 2020 roku przystąpiła do Polskiego Paktu Plastikowego.

Wspólna praca na rzecz środowiska

Polski Pakt Plastikowy zrzesza następujące firmy jako Członków: Alpla Polska, Carrefour, Grupa Spółek Danone w Polsce, Jeronimo Martins Polska, Kaufland Polska Markety, Korporacja KGL, Lidl Polska, LPP, Nestlé Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska oraz 20 instytucji jako Członków Wspierających wśród nich organizacje pozarządowe, biznesowe i uczelnie wyższe.

Korporacja KGL, zostając Członkiem Paktu, podejmie wspólne działania ze zrzeszonymi w platformie firmami wprowadzającymi na rynek produkty w opakowaniach, recyklerami, organizacjami odzysku, organizacjami branżowymi, pozarządowymi i światem nauki dążąc do osiągnięcia wyznaczonych sześciu celów krajowych do 2025 roku. Zadania oparte są na modelu trzech najważniejszych kierunków działań postulowanych przez ekspertów, jakimi są: ograniczanie użycia surowców pierwotnych na rzecz pochodzących z recyklingu – innowacje – budowa obiegu zamkniętego.

100920 3 Aktualnoi ilustracje 740x250

6 kluczowych zobowiązań

Główne cele, do jakich zobowiązują się Członkowie Polskiego Paktu Plastikowego, to:

  • Identyfikacja i eliminacja nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.
  • Zmniejszenie o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach w całym łańcuchu dystrybucji.
  • 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma się nadawać do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
  • Zwiększenie udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.
  • Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.
  • Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

Więcej informacji na stronie: www.paktplastikowy.pl.

100920 2 Aktualnoi ilustracje 740x250

KGL myśli globalnie i działa lokalnie

Nasz udział w Pakcie przyniesie dla inicjatywy bardzo dużą wartość – podkreśla Lech Skibiński, Wiceprezes Zarządu w Korporacja KGL S.A. – Jesteśmy nie tylko jednym z liderów w produkcji opakowań jednorazowych, ale również firmą badawczo-rozwojową. Już dzisiaj w ramach własnego Centrum Badawczo Rozwojowego wypracowaliśmy technologię produkcji opakowań przeznaczonych dla rynku spożywczego wyprodukowanych na bazie recyklatów, które zdolne są do późniejszego pełnego recyklingu. W CBR jesteśmy w stanie realizować prace wpisujące się bezpośrednio w cele i zobowiązania przyjęte przez PPP w zakresie projektowania i późniejszej produkcji innowacyjnych opakowań przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Wszystkie projekty badawcze w Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzone są przez kompetentny zespół specjalistów z dziedziny przetwarzania tworzyw sztucznych. Spółka na bieżąco współpracuje także z instytucjami naukowymi i uniwersyteckimi, m.in. w zakresie realizacji różnego rodzaju badań struktur materiałowych oraz własności mechanicznych opakowań.


O Pakcie

Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa inicjatywa, która powstała pod parasolem Kampanii 17. Celów. Jest kontynuacją zrodzonej w 2019 roku inicjatywy Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych. 10 września 2020 roku Polski Pakt Plastikowy dołączył do najważniejszej międzynarodowej inicjatywy środowiskowej Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. Z Fundacją współpracuje globalnie ponad 400 firm odpowiedzialnych za wprowadzanie 20% opakowań na światowe rynki, rządy wielu krajów, organizacje pozarządowe i branżowe, ośrodki naukowe i inwestorzy.