Slajder oferta

twitter
linkedin

Opakowania z tworzyw sztucznych wciąż są powszechnie używane w Polsce. Cały czas jednak osiągamy zbyt niski poziom segregacji odpadów plastikowych w celu ich przetworzenia i ponownego wykorzystania.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Istotnym narzędziem, jakie może pomóc środowisku, ale również producentom opakowań, staje się Strategia Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Głównym celem GOZ jest ograniczenie generowania odpadów (w tym plastikowych), ale również maksymalizacja odzysku materiałów z tych odpadów. Jak podano w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym z dnia 16 stycznia 2018 r., „wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ograniczone do minimum”.

Maksymalizacja odzysku

Założenia Strategii Gospodarki Obiegu Zamkniętego są tożsame z działalnością Korporacji KGL. Posiadana przez naszą spółkę infrastruktura – specjalistyczna wieża SSP – umożliwia zwiększanie udziału surowców pochodzących z recyklingu w bieżącej produkcji. Poddany dekontaminacji (oczyszczeniu) surowiec może mieć kontakt z żywnością, ponieważ w porównaniu do innych recyklatów, spełnia obowiązujące normy jakościowe. Dzięki temu tworzymy faktycznie użyteczne opakowania w 100 proc. z tworzyw pochodzących z recyclingu.

Aktualnośi ilustracje foliaspieniona2

Minimalizacja zużycia

Działania Grupy KGL nakierowane są również na zmniejszenie liczby odpadów plastikowych i ograniczenie śladu środowiskowego. W ramach Centrum Badań i Rozwoju prowadzimy obecnie prace nad technologią wytwarzania poliestrowych struktur spienionych o znacznie zredukowanej gęstości w porównaniu do struktur litych. W ten sposób chcemy zmniejszyć wagę jednostkową opakowania nawet o 40–45 proc. przy utrzymaniu jego wytrzymałości. Istotną cechą wyróżniającą nowe opakowania będzie ich zdolność do pełnego recyklingu.

Aby wykorzystać ponownie, trzeba segregować

Założenia Strategii Gospodarki Obiegu Zamkniętego nie będą możliwe do realizacji bez sumiennego podejścia Polaków do segregacji odpadów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z unijnymi przepisami, w 2020 r. polskie gminy muszą osiągnąć 50-proc. poziom recyklingu odpadów, w 2035 aż 65-proc. Spełnienie wyznaczonych poziomów uchroni nasz kraj przed milionowymi karami. Jednak nie taki cel powinien nam przyświecać przy minimalizacji zużycia i maksymalizacji odzysku tworzyw sztucznych. Tym celem powinna być troska o nasze środowisko, co planując swoją działalność ma na uwadze Korporacja KGL.

recykling

O Pakiecie GOZ

Zgodnie z tzw. Pakietem GOZ, który wszedł w życie 5 lipca 2020 r., Polska musi odzyskiwać 50 proc. tworzyw sztucznych z odpadów opakowaniowych do 2025 r. oraz 55 proc. do 2030 r. W przypadku opakowań plastikowych wyprodukowanych z PET po napojach dyrektywa zwiększyła ten poziom aż do 90 proc. i rozłożyła go na dwa etapy: 77 proc. do 2025 r. i 90 proc. do 2029. Aby osiągnąć wyznaczone cele państwa mają wdrożyć efektywne systemy rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz ustanowić systemy kaucyjne.